Disclaimer

Op mijn sites geef ik informatie over mijn bedrijf VanBetuwAdvies en activiteiten. Ik stel de inhoud met de grootst mogelijke zorg samen en geef bij verwijzingen de herkomst weer. Deze verwijzingen staan met name in mijn blogs en de tweewekelijkse ‘social media tips’, maar komen ook op andere pagina’s van de site voor.
De tips, blogs, websites of anderszins waarnaar ik verwijs, vallen onder de verantwoordelijk voor de makers daarvan. Wel doe ik mijn best de inhoud te checken op juistheid.

Mochten er toch fouten of andere onjuistheden insluipen, dan hoor ik dat natuurlijk graag. Ik zal deze zo snel mogelijk herstellen.